Styret i Orkanger Badmintonklubb:

Leder: Mads B. Rotabakk leder@orkangerbadminton.no

Nestleder: Eli Bente Just

Kasserer: Jan Aage Nyborg

Sekretær: Camilla Stokkaune

Styremedlemmer: Kåre Engan og Kristian Møkkelgård